Prosječan prinos ovogodišnjeg roda pšenice u Beranama iznosi oko 2.350 kilograma po hektaru, što je manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupna površina pod zasijanim strnim žitima iznosila je oko 150 hektara, saopšteno je iz resornog sekretarijata za poljoprivredu Opštine Berane.

Prinosi pšenice oko 2,3 tone po hektaru

Završena je žetva strnih žita na području naše opštine, koja je počela krajem jula i početkom avgusta u zavisnosti od sazrijevanja istih.

Zaposleni u Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu su  u toku čitave godine od zasnivanja oraničnih površina pa sve do zasijavanja vršili uvid, kako za ozime tako i za jare kulture, obavljali edukaciju, davali savjete poljoprivrednim proizvođačima (ratarima), kako i na koji način ostvariti veće prinose i vršili izbor sjemenskog materijala, a sve u cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

„U prilog ovome ide i Mjera 3. Agrobudžeta za 2019. godinu – „Nabavka mineralnog đubriva“ kojom je omogućeno ratarima da dobiju besplatno mineralno đubrivo radi ostvarivanja većeg prinosa, boljeg kvaliteta. Podijeljeno je preko trideset hiljada mineralnog đubriva KAN-a za prihranu strnih žita u prolećnom periodu. Međutim, uprkos ovim podrškama ipak je došlo do znatno slabijeg prinosa zato što je u proljećnom periodu došlo do enormnog povećanja atmosferskih padavina(kiše) i to kada je biljkama strnih žita bila neophodna i sunčeva svjetlost radi nalivanja zrna i zrenja“, kazao je seketar Božo Premović.

Prinosi pšenice oko 2,3 tone po hektaru

Dalje navodi da je zbog ovakvih vremenskih neprilika došlo do zakorovljavanja zasijanih površina gdje primat zauzimaju korovske biljke u odnosu na zasijane kulture.

„Poljoprivrednim proizvođačima je iz Službe za poljoprivredu, upućivno na problematiku, odnosno da će doći do zakorovljavanja i širenja bolesti (kao što su rđa, pepelnica i dr.) i da je iste trebalo tretirati  odgovarajućim hemijskim sredstvima – preparatima, kako zbog korova tako i zbog gore navedenih bolesti. Međutim, oni se nisu pridržavali preporuka pa je jedan od razloga i taj što je došlo do umanjenja prinosa na zasijanim površinama“, objasnio je Premović i zaključio:

„Prinos strnih žita na pojedinačnim parcelama zemljišta tipa aluvijalno – deluvijalnog, kao i na ocjednim poroznim zemljištima sa izraženom ekspozicijom, bio znatno veći u odnosu na zemljišta tipa ilovičasto – glinastog, tzv. teška zemljišta“.

Prinosi pšenice oko 2,3 tone po hektaru