Zahvaljući finansijskoj podršci Evropske Unije, a posredstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (Ministarstva finansija), njemačka organizacija  HELP je u partnerstvu sa Opštinom Berane počela sa realizacijom projekta “Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore”.

Prijave za nezaposlene i poslodavce za učešće u zajedničkom projektu HELP-a i Opštine

Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će pomoći poboljšanju zapošljivosti i pristupa tržištu rada  za nezaposlene žene i mlade,  od kojih  će najmanje 75% biti na sjeveroistoku Crne Gore (Berane, Bijelo Polje, Andrijevica, Plav, Petnjica i Rožaje).

Osnovna komponenta projekta biće plaćena obuka na radu kod poslodavaca, kao i  pružanje licenciranih obuka za deficitarna zanimanja.Takođe, pažnja će biti posvećena  daljem jačanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje uključivanjem svih aktera  na lokalnom tržištu rada u okviru radne grupe, a uz paralelno kreiranje akcionog  plana  i unapređenje njihovog znanja.