Kako je i planirano, nastavljeni su radovi na postavljanju prvog sloja asfalta u ulici Miljana Vukova (iza zgrade Opštine). Ubrzo se očekuje završetak radova.

print