У великој сали за сједнице СО-е Беране, 19.02.2016. године, јавности је презентoван  Извјештај о раду Скупштине општине Беране за 2015. годину. О Извјештају су говорили предсједник  Скупштине Горан Киковић, шеф Клуба одборника СНП-а и предсједник Одбора за избор и именовања, Драгомир Ђукић и у име ДФ-а, одборница и предсједница Одбора за Статут и прописе, Вида Ивановић.

Предсједник Скупштине Горан Киковић  је казао да је рад Скупштине и њених радних тијела у протеклој години био веома успјешан и  истакао да је Скупштина поред тема предвиђених Програмом рада СО-е за 2015. годину, разматрала и питања која  нијесу била предвиђена Програмом рада Скупштине, а која су  иницирали:  предсједник Општине, Одбор за избор и именовања и одборници. Законом о локалној самоуправи, Статутом и Пословником је прописана обавеза предсједника Скупштине, да се стара о јавности рада Скупштине, те је и представљање овог извјештаја, један од начина обавјештавања јавности о активностима Скупштине, предсједника Скупштине и радних тијела Скупштине.

Драгомир Ђукић и Вида Ивановић су између осталог,  говорили и о раду Одбора за избор и именовања и Одбора за Статут и прописе, који су у протеклој години одржали највише сједница са највише тачака дневнога реда.

Презентацији су поред одборника присуствовали и представници медија, потпредсједник Општине Свето Митровић, Главни администратор Миладин Тмушић, секретари и руководиоци органа локалне управе и запослени.

Медијатор презентације је био шеф Бироа за односе са јавношћу Општине Беране, Небојша Бабовић.

Извјештај о раду СО-е Беране за 2015. год. 

Евиденција одлука и других аката које је Скупштина донијела у 2015. год.

Евиденција постављених одборничких питања

Преглед присутности одборника сједницама СО-е Беране у 2015. год.

Преглед присутности одборника сједницама радних тијела СО-е Беране у 2015. год.

Преглед учешћа одборника у расправама на сједницама СО-е Беране у 2015. год.

Преглед реплика на сједницама СО-е Беране у 2015. год.