Juče je, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održana prezentacija na temu „Život sa invaliditetom“ u SSŠ „Vukadin Vukadinović“ od strane Marijete Mojašević, savjetnice pri Kancelariji za mlade opštine Berane .

Od prošle godine se ova predavanja održavaju povremeno i imaju za cilj da učenike upoznaju sa pojmom invaliditeta a naročito sa tim šta znači imati invaliditet, kako živjeti sa njim i šta predrasude i stereotipi znače kada se ima u vidu pozicija OSI. Đaci su pokazali dozu empatije, koja je uobičajena za ovakvo predavanje i predavačica se nada da će imati više razumijevanja za ljude koje sreću u životu, a koji imaju neku vrstu invaliditeta.

Predavanja ove vrste treba da se nastave u narednom periodu u Medicinskoj školi, jer njeni učenici u profesionalnom smislu treba da se sreću sa ovom ugroženom grupom.