У просторијама Секретаријата за пољопривреду туризам и водопривреду одржан је састанак на тему одређивање висине цијене жетве по јединици површине (хектара). Састанак  је одржао Секретар секретаријата Божо Премовић, са сарадницима Александром Голубовићем и Дејаном Мартиновићем и комбајнерима који врше жетву на територији наше општине .

Имајући у виду енормно повећање цијене нафтних деривата и  других  репро матерјала , који утичу  на повећање цијена услуга, како у окружењу тако и код нас, наша  Општина као и предходних година изаћи ће  у сусрет  произвођачима стрних жита, субвенционрањем – регресом  пожњевених површина, истакао је Премовић.  Субвенција жетве стрних жита  предвиђена је  агробуџетском линијом (3.1. 2022 године). Ова подстицајна мјера као и друге мјере из области пољопривреде итекако утичу на повећање засијаних површина стрним житима и другим културама  на  територији наше Општине.

,,Имајући у виду све предходне параметре имали смо за потребу да позовемо комбајнере и са њима заједнички договоримо  цијену жетве по пожњевеној површини. На основу  података из сусједних општина гдје се  такође врше услуге жетве, те да се код њих цијена креће и до 300 еура по пожњевеном хектру,  дошли смо до договора да цијена не смије бити већа од 250 еура по хектру пожњевене површине за сва стрна жита, на територији наше општине“- казао је на састанку секретар Премовић.

Општина ће вршити субвенције – регресирање за сваку пожњевену повшину стрних жита без обзира на величину парцеле и она ће се кретати у висини од око 70 % од укупне цијене жетве.