Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović sa svojim saradnicima Gordanom  Mihailović i Aleksandrom  Golubović, posjetili su poljoprivredne proizvođače-malinare i otkupne centre.

Obiđeno je oko 30 malinjaka i 2 otkupna centra.

Iz resornog sekretarijata su istakli da  je prilikom posjete malinara i malinjaka konstatovano da je prinos bio na zavidnom nivou i da ove godine nisu imali problem sa otkupom malina.

„Poljoprivredni proizvođači-malinari bili su zadovoljni cijenom od 1,25€ koja je bila na početku berbe, dok je nakon odmicanja berbe došlo do povećanja, kada je cijena   iznosila  1,35€. U formiranju cijene učestvovala je Opština Berane od čega je Opštinska subvencija iznosila 10 c/kg maline.

Malinari su zadovovoljni kako sa ambalažom tako i sa isplatom otkupljivača na licu mjesta, jedini problem je bio sa radnom snagom (beračima)“, kazao je sekretar resornog sekretarijata Božo Premović.

Opština Berane će i u narednom periodu  pomagati poljoprivredne proizvođače-malinare, kako bi  se povećale površine zasada maline na teritoiji naše opštine.