Delegacija Opštine Berane u sastavu menadžer Opštine, Vladimir Đaković, direktor Komunalnog preduzeća, Savo Vučetić, sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Miloš Kastratović sa predstavnicima  opština Rožaje, Gusinje, Kolašin, Petnjica i Golubovci, posjetila je reciklažni  centar na Žabljaku, kojim upravlja kompanija „Iner trejd“ iz Podgorice.

Tokom posjete, predstavnici lokalnih samouprava su se upoznali sa tretmanom reciklažnog otpada, sa postupkom  odvajanja otpada u reciklažno dvorište, kao i njegovim daljim tretmanom i plasmanom.

Menadžer Opštine Berane, Vladimir Đaković je kazao da je razgovarano o značaju selektivnog sakupljanja otpada, a bilo je i riječi o potencijalnoj saradnji sa našom Opštinom.

Kompanija „Iner trejd“   u saradnji sa nekoliko privrednih subjekata već dvije godine selektivno sakuplja otpad i plasira na tržištu.  Na ovaj način se smanjuje  količina otpada koja odlazi na deponiju.