Ментори из Црне Горе, међу којима и представници Регионалног бизнис центра и Општине Беране, сертификовани по методологији Јапанске агенције за међународну сарадњу, успјешно су завршили обуку за КАИЗЕН.

Представници Општине и РБЦ успјешно завршили обуку за менторе

Обука је одржана у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“, фаза 2, који заједно реализују Министарство економије и Јапанска агенција за међународну сарадњу (ЈICA).

JICA  консултант Masashi Yamanaka учесницима је представио основе КАИЗЕНА и како га могу представити малим и средњим предузећима.

Представници Општине и РБЦ успјешно завршили обуку за менторе

KАИЗЕН је пракса континуираног унапређења, у којем низ малих промјена доноси велика побољшања и представља кључ јапанског пословног успјеха и широм свијета је познат као важан стуб дугорочне конкурентске стратегије организације.

Концепт је осмишљен у циљу упознавања црногорских компанија са методологијом јапанског пословања и посебно 5С система као основе за успостављање KАИЗЕН активности у компанији.

Представници Општине и РБЦ успјешно завршили обуку за менторе

Приступ је такав да у фокусу нису велике, краткорочне промјене и подразумијева постизање дугорочног резултата континуираним, малим побољшањима.