Humanitarna organizacija Help uz partnerstvo Opštine Berane i Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, sa današnjom pres konferencijom, uspješno je obilježila završetak projekta „Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region“, koji je trajao 12 mjeseci. Vrijednost projekta je je 211.143,00 evra, od čega je doprinos Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori 189,580.00 evra. Projekat je podrazumijevao set aktivnosti koje su doprinijele smanjenju nezaposlenosti žena i mladih u zemlji. Mogućnost učešća u projektu imali su nezaposlene žene i mladi iz sva 3 regiona, dok je većina (60%) bila iz opština Berane, Petnjica, Andrijevica i Plav.

Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić kazao je da je dosadašnja saradnja sa Helpom bila veoma uspješna, a da su aktivno učešće uzeli i predstavnici EU.

„Dosadašnje aktivnosti Help organizacije naišle su na izuzetno pozitivan odgovor građana Berana, odnosno ciljnih grupa, koje su bile predmet dosadašnjih, uspješno realizovanih projekata. Kad ovo govorim, imam u vidu motivacione radionice, održane u više gradova Crne Gore, kao i implementaciju, odnosno sprovođenje obuka na radu. Obuke i pomoć u vidu mentoringa sugurno će pomoći da i žene i mladi postanu konkurentni na tržištu rada. U tom pravcu, ova tema je aktuelna, i nesporno doprinosi jačanju kapaciteta opštinskih službi za podršku zapošljavanju“, istakao je Šćekić.

On je dodao da je Opština Berane bila i ostala pouzdan partner, na obostrano zadovoljstvo.

„Pružena ruka saradnje najbolji je pokazatelj i dokaz da dijelimo iste demokratske, evropske vrijednosti, i da u tom pravcu i na tom putu, moramo biti istrajni i dosljedni. Uz pomoć partnera i nesebičnu i direktnu pomoć Evropske unije, taj put je i ljepši i lakši“, rekao je on.

Govoreći o samom projektu, koordinatorka Danijela Armuš, kazala je da su zahvaljujući obuci na radu nezaposleni imali mogućnost da unaprijede svoje znanje i poslovne vještine, a samim tim postali konkurentniji na tržištu rada.

„Nakon plaćene obuke od 65 stažista svoj radni angažman nastavilo je njih 31. Deset najbolje rangiranih poslodavaca podržano je u nabavci opreme za rad u vrijednosti od dvije hiljade eura. Takođe, nakon šest radionica o samozapošljavanju, na kojima je učestvovalo njih 51, predavači su predožili 16 učesnika radionica sa najozbiljnijim i najzrelijim biznis idejama. Nakon intervjua sa njima, odabrano je 10 korisnika mentoringa. Od navedenog broja, do danas je pet registrovalo svoje biznisa od čega troje kao d.o.o a dvoje kao preduzetnici”, naglasila je Armuš.

Mogućnost učešća u projektu imali su nezaposlene žene i mladi iz tri regiona, dok je većina 60 %, bila iz opština Berane, Petnjica , Andrijevica i Plav.

Završnoj konferenciji su prisustvovali Klaus Mok, regionalni kordinator HELP-a, Ksenija Aranitović iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Luka Đuričković predstavnik Ministarstva finansija.

Na samom početku projekta, u okviru promotivne kampanje, održano je 12 motivacionih radionica s ciljem informisanja o projektu i mogućnostima koje se nude, a na kojima je prisustvovalo 103 poslodavca i 174 nezaposlena lica. Kao rezultat, na adresu Helpa stigla je 71 aplikacija od kompanija iz 12 gradova, a 95 aplikacija od strane nezaposlenih žena i mladih iz cijele Crne Gore. Nakon selekcije, odabrane su 53 kompanije kod kojih je šestomjesečnu plaćenu obuku na radu obavilo 65 stažista. Zahvaljujući obuci na radu nezaposleni su unaprijedili svoje poslovne vještine, postali konkuretniji na tržištu rada i nakon plaćene obuke od pomenutih 65, svoj radni angažman nastavilo je njih 31. Deset najbolje rangiranih poslodavaca podržano i u nabavci opreme za rad u vrijednosti do 2.000 evra po kompaniji.

Takođe, nakon održanih 6 radionica o samozapošljavanju gdje je bilo prisutna 51 osoba, predavači su predložili 16 učesnika radionica sa najozbiljnijim i najzrelijim biznis idejama. Nakon intervuja sa njima, odabrano je 10 korisnika mentoringa. Od navedenog broja, do danas je 5 registrovalo svoje bizinise od čega 3 kao d.o.o, a 2 kao preduzetnici.

U cilju osnaživanja lokalnih partnerstava za zapošljavanje, održano je 5 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, zavoda za zapošljavanje, srednjih stručnih skola, NVO iz pomenute 4 ciljne opštine. Istaknut značaj uloge lokalnih aktera, a date su i preporuke za uspostavljanje lokalnih partnerstava za zapošljavanje. I sam projekat je bio idealan primjer zajedničkog djelovanja, tj. lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

U prilogu je obraćanje predsjednika opštine Berane Dragoslava Šćekića:

Govor predsjednika opštine

print