У оквиру пројекта „Јачање капацитета организација за заштиту потрошача, за боље комуналне услуге у југоисточној Европи“, финансираног од стране Гиз-а, у згради Општине представљена је студија под називом „Изазови заштите потрошача у области комуналних услуга, у оквиру процеса европских интеграција“, у чијој изради је учествовала и Општина Беране.

Представници Центра за заштиту потрошача Црне Горе објаснили су да је циљ студије да прикаже тренутно стање заштите потрошача у области општинских комуналних услуга, које обухватају: водоснабдијевање, чистоћу – одвоз комуналног отпада и паркинг услуге. Они су објаснили да су поменутом студијом приказани примјери добре праксе, односно механизми за превазилажење недостатака који су евидентирани.

Састанку је присуствовао потпредсједник општине Беране Свето Митровић и представници локалних јавних предузећа.

Да подсјетимо, поменути пројекат је значајан у контексту преговора за чланство у Европској унији, Поглавље 28.