U velikoj sali SO Berane održana je konfencija za novinare na kojoj je predstavljen projekat Zelena ostrva, koji se finansira iz sredstava Evropske unije.

Cilj projekta “Zelena ostrva” je poboljšanje sistema upravljanja otpadom u ciljnim područjima, smanjenje zagađenja i jačanje kapaciteta javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe.

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić je kazao da je jedan od glavnih uslova za prosperitet i razvoj grada i zemlje zdrava životna sredina, dodavši da bez uređenog okruženja i održivog sistema za upravljanje otpadom nijedna država ne može da funkcioniše.

„Upravljanje čvrstim otpadom godinama je jedan od glavnih problema ne samo u opštini Berane, već je jedan od glavnih problema Crne Gore. Samo jakim zajedničkim naporima lokalne i državne vlasti mogu da unaprijede stanje životne sredine i da životno okruženje svojih građana poboljšaju. Na taj način napravićemo zajednički korak u procesu pristupanja EU koja životnu sredinu tretira kao posebno poglavlje i zahtijeva velike napore i izdatke“, istakao je presjednik i dodao:

„Opština Berane ozbiljno ulazi u priču o selektivnom odlaganju otpada i već smo u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma obezbijedili glavni projekat za izgradnju reciklažnog dvorišta koje će zaokružiti proces koji je finansijski održiv i koji će biti realizovan zarad dobrobiti svih građana kao trajno rješenje kada je u pitanju integrisano upravljanje otpadom“.

Šef kabineta Predsjednika opštine Malesi e Madhe, Lisjana Cukaj je rekla, da stalno rade na unapređenju životne sredine i uslova života građana i da je to nacionalno ne samo lokalno pitanje.

„Implementacija ovog projekta je važan korak ka radikalnim promjenama po pitanju otpada i zaštite životne sredine“, navela je ona, ističući značaj prekogranične saradnje i za Crnu Goru i za Albaniju, posebno za razmjenu iskustva između dvije opštine.

Program menadžer za teritorijalnu saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Donata Von Sigsfeld, je rekla da je Evropska Unija obezbijedila 11, 9 miliona evra u okviru nove finansijske perspektive 2014 – 2020 za program između Crne Gore i Albanije.

„Veoma je važno pitanje kolektivne odgovornosti i projekat se on mora realizovati pod motom „Tretirajte svoju zemlju, kao da je vaša bašta““, objasnila je.

U ime Ministarstva finansija o projektu je govorio Luka Mugoša, koji je između ostalog naglasio da je od ukupno 86 aplikacija koje su pristigle u prvom pozivu, projektna ideja Opštine Berane i njenih partnerskih organizacija je ocijenjena kao jedna od najrelevantnijih za postizanje ciljeva ovog programa i shodno tome je projekat Opštine Berane odobren.

Prezentaciji projekta „Zelena ostrva“ prisustvovali su direktor VIS Albanije Pier Paolo Ambrosi i direktor Karitasa Crne Gore Marko Đelović, koji su partneri Opštine Berane, kao i menadžer projekta Maja Pešić.

Ovaj projekat se sprovodi u okviru poziva Programa prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije 2014-2020 a bavi se zaštitom životne sredine.