Predsjednik Skupštine opštine Berane, Novica Obradović  primio je juče  u svom kabinetu delegaciju geronto-domaćica na njihov zahtjev. Povod za ovaj sastanak je nezavidan položaj u kojem su se našle 15 geronto-domaćica nakon što su  za vrijeme vikneda obaviještene da im  nijesu produženi ugovori o djelu od strane Crvenog Krsta.

Zarade za svoj rad, geronto-dmaćice su do sada su obezbjeđivane  preko Zavoda za zaošljavanje, odnosno Crvenog Krsta, a dio  je finansiran od strane UNDP-a

Neprodužavanjem ugovora od strane Crvenog Krsta 15-tak geronto-domaćica koje se brinu o 155 korisnika njihovih usluga će ostati bez svojih ionako više nego skromnih zarada.

Od strane Crvenog Krsta im je sugerisano, kao prelazno rješenje da od strane korisnika zatraže participaciju u propisanom iznosu kako bi imale bar minimalmno zaradu. Međutim, s obzirom da se radi o korisnicima usluga koji su lošeg mamterijalnog stanja, i  ta minimalna participacija predstavlja opterećenje za korisnike,  pa bi  samim tim  i zarada geronto-domaćica bila ispod svakog minimuma.

S obzirom na značaj koji ima sam rad geronto-domaćica, koje brinu o građanima sa posebnim potrebama, kao i činjenica  da se radi o samohranim majkama čije je to jedino zanimanje to ovaj problem čini dodatno većim  zahtijeva hitno rješavanje.

Predsjednik Skupštne je preuzeo obavezu da o svim problemima na koje je danas ukazano  upozna državne organe i ustanove u čijoj je nadležnost rješavanje ovog pitanja kako bi se u  što kraćem roku izašlo u susret geronto-domaćicama i korisnicima njihovih usluga sa područja opštine Berane.