Предсједник Скупштине општине Беране, Новица Обрадовић  примио је јуче  у свом кабинету делегацију геронто-домаћица на њихов захтјев. Повод за овај састанак је незавидан положај у којем су се нашле 15 геронто-домаћица након што су  за вријеме викнеда обавијештене да им  нијесу продужени уговори о дјелу од стране Црвеног Крста.

Зараде за свој рад, геронто-дмаћице су до сада су обезбјеђиване  преко Завода за заошљавање, односно Црвеног Крста, а дио  је финансиран од стране УНДП-а

Непродужавањем уговора од стране Црвеног Крста 15-так геронто-домаћица које се брину о 155 корисника њихових услуга ће остати без својих ионако више него скромних зарада.

Од стране Црвеног Крста им је сугерисано, као прелазно рјешење да од стране корисника затраже партиципацију у прописаном износу како би имале бар минималмно зараду. Међутим, с обзиром да се ради о корисницима услуга који су лошег мамтеријалног стања, и  та минимална партиципација представља оптерећење за кориснике,  па би  самим тим  и зарада геронто-домаћица била испод сваког минимума.

С обзиром на значај који има сам рад геронто-домаћица, које брину о грађанима са посебним потребама, као и чињеница  да се ради о самохраним мајкама чије је то једино занимање то овај проблем чини додатно већим  захтијева хитно рјешавање.

Предсједник Скупштне је преузео обавезу да о свим проблемима на које је данас указано  упозна државне органе и установе у чијој је надлежност рјешавање овог питања како би се у  што краћем року изашло у сусрет геронто-домаћицама и корисницима њихових услуга са подручја општине Беране.