Састанак је одржан 22. 09. 2015. године, у канцеларији предсједника Скупштине.

Састанку су присуствовали: предсједник СО-е Беране Горан Киковић, Драгомир Ђукић, предсједник КО СНП, Владан Фолић, предсједник КО ДФ, Милоња Вељић, предсједник КО ДПС, Јасмина Ђукић, секретарка Скупштине, Марко Лалевић, вд секретар Секретаријата за планирање и уређење простора и Милета Шекуларац, савјетник у Служби Скупштине.

 

Учесници састанка су се договорили да Комисија за преиспитивање законитости рада Агенције за инвестиције и развој Берана за период од 25. 09. 2006. до 24. 03. 2014. године, броји 5 чланова и одређен је рок од 6 мјесеци за подношење извјештаја Скупштини.

 

На састанку су разматрана и друга питања у вези са радом Скупштине.