Lokalne samouprave su sastavni dio sistema javne uprave, vlast koja je najbliža građanima i rezultati njenog rada umnogome opredjeljuju uslove i kvalitet života i rada građana u lokalnoj zajednici, zajednički je ocijenjeno na sastanku predstavnika Vlade i Zajednice opština.

Predsjednik Šćekić na sastanku predstavnika Vlade i ZOCG

Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić učestvovao je, u svojstvu potpredsjednika Upravnog odbora Zajednice opština, na sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i ministra finansija Darka Radunovića sa predstavnicima ZOCG.

Na sastanku je razgovarano je o pitanjima koja su od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnih, zakonskih i strateških pretpostavki za efikasno funkcionisanje i rad lokalne samouprave.

Predsjednik Upravnog odbora ZOCG Veselin Grbović je ukazao da nacionalna asocijacija lokalnih zajednica đeluje uspješno i nastupa jedinstveno bez obzira na političke razlike predstavnika te da vidi prostor za dalje unapređenje saradnje sa izvršnom vlašću.

Predstavnici Vlade i Zajednice opština konstatovali su da postupak donošenja i kvalitetna rješenja u Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave predstavljaju primjer dobre saradnje te da na tim principima treba razmotriti pojedina rješenja u Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata sa ciljem efikasnije implementacije zakona sa aspekta povećanja broja legalizovanih nelegalnih objekata.

Na sastanku je, dodaje se, bilo riječi o više konkretnih tema koje se tiču i Vlade i lokalne samouprave. U tom kontekstu dogovoreno je da se u narednom periodu intenzivira saradnja kako bi dogovorena rješenja bila kvalitetno implementirana.

Dogovoreno je i da se sastanci predsjednika Vlade sa rukovodstvom Zajednice opština održavaju kvartalno.