Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić boravi na 37. redovnoj  sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, koja se održava u Strazburu.

Teme sjednice fokusirane su na pametne gradove  i zaštitu od napada na informacione sisteme, radne uslove lokalnih izabranih predstavnika, pravednu raspodjelu poreza u prekograničnim područjima, upotrebu jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti i zaštitu interno raseljenih lica, regionalnu dimenziju u budućnosti Evrope i Venecijanske principe o zaštiti i promociji institucije ombudsmana.

Članovi Kongresa će, takođe razmotriti reviziju „Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu odlučivanja“.

Kao dio svojih aktivnosti praćenja, Kongres će razmotriti usvajanje dva izvještaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Ruskoj Federaciji i Bosni i Hercegovini, kao i izvještaj o posmatranju izbora u Turskoj (31.marta 2019), uključujući ponovljene lokalne izbore u Istanbulu 23.juna 2019.godine.

Članovima Kongresa su se obratili Ivan Malenica, ministar državne uprave Republike Hrvatske i Karolina Darias San Sebastian, iz Vlade Kanarskih ostrva (Španija), koji su govorili o ulozi regiona u sprovođenju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Pored toga, u okviru institucionalnog dijaloga, članovima su se obratili i generalna sekretarka Savjeta Evrope, Marija Pejčinović Burić, predsjednica Parlamentarne skupštine, Liliane Mauri- Pauskuier i, u ime Komiteta ministara, Jakueline Gourault, francuska ministarka za teritorijalnu koheziju.

Na sjednici Kongresa aktivno učestvuje Delegacija Crne Gore u sastavu: Petar Smolović, šef Delegacije i predsjednik Opštine Bijelo Polje, Darko Mrvaljević, odbornik u Opštini Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.