Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Mrežom asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), organizovala je   Konferenciju  „Jačanje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope“. Konferenciji, koja je održana  u Podgorici, 15. i 16.  decembra tekuće godine, prisustvovao je i predsjednik opštine Dragoslav Šćekić.

U fokusu Konferencije bile su tri tematske oblasti: decentralizacija, „Vizija 2020“ i antikorupcija. Cilj Konferencije  je bio da se razmijene iskustva i razvije zajednička vizija budućnosti lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi sa relevantnim predstavnicima asocijacija lokalnih vlasti, ministarstava, regionalnih i međunarodnih organizacija i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces.

print