Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić i menadžer Darko Stojanović prisustvovali su konferenciji “Lokalne samouprave i evropski poslovi“, koju su organizovali Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština Crne Gore.

Proces evropske integracije nosi koristi, ali i obaveze, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou i zato je važno da lokalne samouprave budu sastavni dio svih strategijskih planova i aktivnosti i partner u njihovom efikasnom i kvalitenom sprovođenju, poručio je na konferenciji  ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović.

Ministar Pejović je istakao da su, u okviru pregovaračke strukture, lokalne samouprave zastupljene u onim pregovaračkim poglavljima u kojima je sprovođenje zakonodavstva na nivou opština od velikog značaja, te da imaju svoje predstavnike u radnim grupama za poglavlja 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. On  je poručio da period do članstva u EU treba iskoristiti za što kvalitetniju pripremu za korištenje sredstava koje donosi članstvo u EU, kako u dijelu jačanja kapaciteta, tako i za adekvatnu pripremu projekata koji će biti predloženi za finansiranje.

Na skupu, koji je u okviru Projekta tehničke podrške „Jačanje kapaciteta crnogorske uprave za proces pristupanja EU i korišćenje IPA II instrumenta“ finansiran od strane Evropske unije,  učestvovali su predsjednici i menadžeri crnogorskih opština.

print