Предсједник општине Драгослав Шћекић и менаџер Дарко Стојановић присуствовали су конференцији “Локалне самоуправе и европски послови“, коју су организовали Министарство европских послова и Заједница општина Црне Горе.

Процес европске интеграције носи користи, али и обавезе, како на централном, тако и на локалном нивоу и зато је важно да локалне самоуправе буду саставни дио свих стратегијских планова и активности и партнер у њиховом ефикасном и квалитеном спровођењу, поручио је на конференцији  министар европских послова Александар Андрија Пејовић.

Министар Пејовић је истакао да су, у оквиру преговарачке структуре, локалне самоуправе заступљене у оним преговарачким поглављима у којима је спровођење законодавства на нивоу општина од великог значаја, те да имају своје представнике у радним групама за поглавља 13 – Рибарство, 14 – Саобраћајна политика, 19 – Социјална политика и запошљавање и 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената. Он  је поручио да период до чланства у ЕУ треба искористити за што квалитетнију припрему за кориштење средстава које доноси чланство у ЕУ, како у дијелу јачања капацитета, тако и за адекватну припрему пројеката који ће бити предложени за финансирање.

На скупу, који је у оквиру Пројекта техничке подршке „Јачање капацитета црногорске управе за процес приступања ЕУ и коришћење ИПА ИИ инструмента“ финансиран од стране Европске уније,  учествовали су предсједници и менаџери црногорских општина.