Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Crne Gore će u narednom periodu više ulagati u sjever, kako bi se podigao standard stanovništva, saopšteno je nakon sastanka predsjednika opštine Berane Dragoslava Šćekića i ministra poljoprivrede mr. Aleksandra Stijovića u Beranama.

U prvoj radnoj posjeti opštini Berane boravio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr. Aleksandar Stijović. Sastanku u kabinetu predsjednika opštine prisustvovali su sekretar za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović i pomoćnik sekretara Milutin Mićović.

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić je upoznao ministra Stijovića sa svim aktivnostima koje Opština Berane sa svojim Sekretarijatom za poljoprivredu i javnim preduzećima sprovodi na podizanju poljoprivredne proizvodnje kroz subvencije koje se svake godine uvećavaju za određenu mjeru u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, kao i na podizanju ruralne infrastrukture, pretežno u rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih puteva i vodovoda.

Ministar Stijović je sa predsjednikom razgovorao o preuzetim aktivnostima koje je započeo stupanjem na dužnost, i izrazio zadovoljstvo što je prvu radnu posjetu opštinama započeo u Andrijevici i Beranama. To pokazuje, kako je kazao, otvorenu namjeru Ministarstva poljoprivrede i Vlade Crne Gore da se u narednom periodu više ulaže na sjever kako bi se podigao standard stanovništva.  U otvorenom razgovoru upoznao je predsjednika i njegove saradnike sa planovima Ministarstv poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, projektima koji su već u toku, kao i projektima koji su u planu da se sprovedu u budućem periodu.

U planu otvaranje regionalne kancelarije za šest opština

Pored postojećih poziva IPARD i IFAD u planu Ministarstva je i da kroz MIDAS 2 projekat dodatno doprinese razvoju poljoprivredne proizvodnje, kao i podizanju kapaciteta savjetodavnih službi na terenu za pomoć poljoprivrednim proizvođačima u pisanju aplikacija i sastavljanju dokumentacije za konkurisanje za značajna sredstva u okviru IPA programa.

U prilog tome Ministarstvo planira da u Beranama otvori regionalnu kancelariju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa usvojenim planskim dokumentima, a u cilju decentralizacije poslova vezanih za realizaciju mjera Agrobudžeta i usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU za Poglavlje 11, gradi mrežu regionalnih kancelarija u Crnoj Gori.

U saradnji sa Opštinom Berane, planirano je otvaranje regionalne kancelarije u Beranama (za opštine: Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjica i Rožaje).

Terensko vozilo za Službu zaštite i spasavanja

U okviru Programa Sava – Drina koridor (SDIP), kroz aktivnosti Izvođenje infrastrukturnih radova na regulaciji Lima i Grnačara, Ministarstvo je raspisalo tender za nabavku opreme Službama zaštite i spasavanja, preko kojeg će nabaviti i donirati jedno terensko vozilo Službi zaštite i spasavanja u Beranama za efikasno djelovanje u periodu poplava.

Izgradnja obostrane obaloutvrde na Limu

U okviru projekta ministar je najavio raspisivanje tendera za izbor izvođača radova na izgradnji obaloutvrda na rijekama Grnčar i Lim, koji se finansira sredstvima Svjetske banke i za koji je završena sva projektna dokumentacija.

U prvoj fazi izgradiće se obostrana obaloutvrda na potezu od mosta Nike Strugara do mosta na magistralnom putu prema Rožajama.

Koncesije za šume i eksploataciju pijeska dovesti u red

Predsjednik opštine je takođe upoznao ministra sa problemima koje lokalna samouprava i lokalno stanovništvo imaju sa koncesionarima šuma na području Berana, koji usled bahatosti i opšte neodgovornosti uništavaju šume i lokalnu infrastrukturu ne poštujući koncesione ugovore, u kojima je jasno naglašena obaveza odžavanja putne infrastrukture.

Takođe je naglasio da se svakodnevno žale mali drvoprerađivači kao i udruženja koji imaju problema, jer im je onemogućeno dobijanje drvne mase iz državnih šuma.

Napomenuo je da i u okviru iskorišćavanja mineralnih sirovina vlada totalni javašluk jer su koncesije na ekspoataciju šljunka i pijeska zvanično zabranjene ali na terenu se uveliko eksploatiše bez ikave nadoknade za državu i opštinu. Nelegalna eksploatacija mineralnih sirovina, osim ekonomskog aspekta, nanosi ogromne štete po životnu sredinu i poljoprivredno zemljište.

Ministar Stijović je naglasio da će se lično potruditi da ove oblasti koncesionih akata za šume i vodno područje dovede u red, u što skorijem periodu.

Razvoj ruralne politike u saradnji sa lokalnim sekretarijatima, pomoć poljoprivrednim proizvođačima oko plasmana proizvoda

Sekretar za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu Božo Premović je upoznao detaljno  ministra sa mjerama i subvencijama koje sprovodi sekretarijat i izrazio zadovoljstvo najavom ministra da će se u budućem periodu ruralna politika odvijati u tijesnoj saradnji sa lokalnim sekretarijatima.

Takođe je napomenuo da poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Berane imaju velikih problema sa plasmanom proizvoda posebno u ovoj godini kada je zbog situacije sa Kovidom došlo do smanjene potražnje na tržištu. Ovo se najviše odnosi na proizvođače merkatilnog krompira, koji su prema procjenama sekretarijata ove godine proizveli oko 700 tona, od kojih su uspjeli da plasiraju 450 tona, a da im je ostalo oko 250 tona za koje nemaju plasman.

Ministar je naveo da će se potruditi kroz razne dostupne mehanizme pronađe rešenje za ove tržišne viškove.

Opština Berane jedina u CG ima kancelariju za pomoć u pisanju projekata poljoprivrednicima

Pomoćnik sekretara Milutin Mićović je govorio o projektima u kojima je Opština Berane učestvovala sa Ministarstvom poljoprivrede u prethodnom periodu. Upoznao je ministra da je Opština Berane jedina još 2014. godine formirala kancelariju za pisanje projekata poljoprivrednim proizvođačima i lokalnim preduzetnicima kako bi im na taj način pomogla da se što manje izlažu troškovima pri apliciranju na IPARD i MIDAS programe.

Formirati otkupni centar u Beranama, bivša vlast nije imala sluha

Naglasio je da je Opština uradila investicioni projekat formiranja Otkupnog centra u Beranama i taj projekat stavila u Strateški plan razvoja opštine Berane za period 2020-2024. godine, ali da u prethodnoj vlasti nije bilo sluha za to.

Takođe je naglasio da se nada, da će se shodno mogućnostima, nastaviti obostrana saradnja kroz IFAD program kako bi se što više pomoglo poljoprivrednicima u ruralnom području.

Sastanak je završen uz zaključak da će se u narednom periodu odvijati stalna komunikacija između Ministarstva i Sekretarijata za poljoprivredu, a sve sa ciljem bržeg i efikasnijeg podizanja poljoprivredne proizvodnje i pomoći poljoprivrednim proizvođačima. 

Predsjednik opštine Dragoslav Šćekić se zahvalio Ministru Stijoviću na posjeti i iscrpnom razgovoru i poželio mu sreću u daljem radu.