Предсједник општине Драгослав Шћекић покренуо је поступак за разрјешење потпредсједника општине Драгутина  Јоксимовића. Предсједник је предлог одлуке о разрјешењу доставио Скупштини општине Беране, која по Закону о локалној самоуправи даје сагласност на одлуку предсједника о именовању и разрјешењу потпредсједника и главног администратора.

У образложењу предложене одлуке о разрјешењу стоји да је да је услијед блокаде жиро рачуна општине Беране у износу од 70.600€ на име накнаде за експрорписано земљиште за изградњу обилазнице у Беранама, а на име потпредсједника и његових сродника, дошло до застоја финансијског функционисања локалне управе. Потпредсједник је као члан ужег Колегијума био у цијелости упознат са финансијским стањем и наслијеђеним проблемима, те да ће блокада произвести негативне посљедице и редовно сервисирање обавеза општине према запосленима, грађанима, мјесним заједницама, спортским клубовима и осталим корисницима  буџета. Блокадом је нанијета штета угледу Општине, као и функцији коју потпредсједник обавља.

Потпредсједник Јоксимовић је имао обавезу да руководство обавијести благовремено обавијести о намјери блокаде жиро рачуна, како би се направио план  исплате који не би угрозио реализацију буџета Општине Беране, а такође је био је био у моралној и професионалној  обавези да сачека исход ревизије судског поступка прије него да извршитељима налог за принудну наплату.

Општина Беране је уложила ревизију Врховном суду  због висине пресуђеног износа, с обзиром да је вјештачењем утврђена вриједност експрорписаног земљишта на 5.000€ по ару, док је максимална исплаћена цијена земљишта у сличним случајевима у непосредној близини предметног земљишта била 860€ по ару.

Предсједник Шћекић апелује на  државне органе да активније реагују у заштити  државне и општинске имовине и подсјећа да су, због грађана који су им повјерили мандате и будућих генерација, у обавези да раде искључиво у јавном интересу, а не личном.