„Predavanja u okviru projekta „Zelena ostrva“ su održana za 227 učenika u osnovnim školama „Vuk Karadžić“ i „Vukašin Radunović“. Za ekološke sekcije u školama obezbijeđeni su i računari“, kazala je projekt menadžerka Maja Pešić.

U okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014 – 2020. godine, Opština Berane je potpisala Ugovor o grantu koji se odnosi na realizaciju projekta „Zelena ostrva“.

Projekat se tiče zaštite životne sredine i realizuje se 30 mjeseci, podsjetila je projekt menadžerka Maja Pešić, objasnivši da je istim predviđeno da se dio aktivnosti u Beranama realizuje u dvije osnovne i jednoj srednjoj školi.

„Projekat pruža učenicima priliku da usavrše neophodne vještine za donošenje odluka i odgovorno djelovanje u životnoj sredini“, kazala je i dodala u nastavku:

„Primarni željeni ishod obrazovnih aktivnosti za učenike je povecćana ekološka pismenost. Kroz skup interaktivnih radionica učenicima su predstavljena iskustva koja podstiču razvoj znanja, vještina i stavova koji su neophodni za ekološku odgovornost“.

„U okviru projekta su planirane aktivnosti za ozelenjavanje i postavljanje 8 zelenih ostrva u gradu, tako da ćemo u saradnji sa nadležnim institucijama raditi na obezbjeđivanju mjesta koje će prvenstveno biti dostupno djeci i koje će se nalaziti u blizini škola“, zaključila je na kraju Pešićeva.

Podsjetimo, cilj projekta „Zelena ostrva“ jeste da se unaprijedi sistem upravljanja otpadom u ciljanim područjima, smanji zagađenje i ojačaju kapaciteti javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada.