Секретаријат за финансије и економски развој Општине Беране –

Одјељење за економски развој

Саопштење за јавност

Податак да у општини Беране од укупног броја привредних субјеката на жене предузетнице отпада око 25% говори о слабој укључености жена у привредни живот на овом подручју. Посебно, ако томе додамо да су жене предузетнице углавном укључене у бизнис тако што су власнице мањих локала, као што су фризерске и козметичарске или  трговинске и угоститељске радње. Ријетко да је жена на челу неке веће фирме са већим бројем запослених, а неријетко имамо појаву да је фирма регистрована на жену али бизнис води мушкарац.

Поставља се питање како жене оснажити у овом погледу, како би се пословно осамосталиле и храбрије укључиле у самостално вођење бизниса, а чиме би се полако разбијала традиционална правила понашања.

Полазећи од горе наведених чињеница, а у циљу ублажавања дате ситуације, сматрамо да жене треба на неки начин анимирати и упутити их на заједничко дјеловање кроз разне видове удруживања.

Стога, Одјељење за економски развој, као један од првих корака у том правцу,  упућује позив свим женама које се баве израдом сувенира или неком другом врстом домаће радиности,  прављењем домаћих производа од воћа и поврћа и сл., да се уколико то желе пријаве на бизнис Инфо пулту који се налази у Грађанском бироу Општине Беране или путем мејл  адресе: ekonomskirazvoj@berane.co.me.

На овај начин би се успоставили контакти  и омогућила размјена информација, успоставила траса будуће сарадње између жена – предузетница и надлежних општинских служби, као и новоформираног Регионалног  бизнис центра у Беранама.

Све ово би прије свега омогућило стварање базе података о афинитетима жена са овог подручја и подстакло размишљања у ком правцу би се могло даље дјеловати. Ојачала би се сарадња и створили предуслови да се жене са заједничким интересовањима окупе и евентуало удруже.

Кроз овај вид дјеловања веће су шансе како за обезбјеђивање финансијских средстава тако и наступ на тржишту, реализацији производа и у крајњем и за укупан пословни успјех.

За почетак, јавите нам се  како бисмо заједно изналазили могућности и будуће путеве вашег дјеловања!

 

Шеф  Одјељења за економски  развој

                                                                                                                                 мр Катарина Раичевић