На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

ДЕСЕТУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за понедељак, 23. март 2020. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
 2. Извјештај о раду предсједника Општине и органа локалне управе и служби за 2019. годину;

Извјестилац: предсједник Општине

 1. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе у општини Беране за период 2020-2021;

Локални акциони план за младе општина Беране за период 2020-2021;

Извјештај са Јавне расправе

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 1. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Беране;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Уговор број: 01-018-596 од 10. 03. 2020. године;

Извјестилац: в.д. секретар Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај и заштиту животне средине

 1. Извјештај о раду за 2019. годину и Програм рада и финансијски план за 2020. годину, ДОО “Паркинг сервис“ Беране; (Програм рада)

Извјестилац: директор ДОО “Паркинг сервис“

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Центар за културу“ Беране; (Програм рада)

Извјестилац: директорица ЈУ “Центар за културу“

 1. Извјештај о раду са финансијским пословањем за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Полимски музеј“ Беране; (Програм рада)

Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“

 1. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2019. годину и План и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране; (План и Програм рада ) , (Финансијски извјештај за 2019.год.) и (Финансијски план за 2020.год)

Извјестилац: директор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“

 1. Извјештај о раду са финансијским исказом за 2019. годину и Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, ДОО “Спортски центар“ Беране; (Програм рада)

Извјестилац: директор ДОО “Спортски центар“

 1. Извјештај о раду Опште болнице Беране за 2019. годину;

Извјестилац: директор Опште болнице

 1. Информација о стању и проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју општине Беране у 2019. години;

Извјестилац: директорица ЗУ Дом здравља

 1. Извјештај о раду за 2019. годину Завода за запошљавање–Подручна јединица Беране;

Извјестилац: начелница Завода за запошљавање-Подручна јединица Беране

 1. Избори и именовања

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

Напомена: Одговори на одборничка питања биће накнадно достављени.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016-67 
Беране, 13. 03. 2020.г.                                               

    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Новица  Обрадовић,с.р.