Предсједници општина Беране и Петњица потписали су Споразум о подјели имовине и обавеза, као и Споразум о преузимању радника  6. септембра 2016. године. Потписивањем споразума је у потпуности  потврђена Одлука Арбитражне комисије за подјелу имовине између општина Беране и Петњица од 4. јула 2016. године коју су потписали сви чланови комисије осим представника  Општине Петњица, због примједби које су имали у том тренутку. Споразуми, које су јуче потписали предсједници општина Драгослав Шћекић и Самир Аговић, су идентични са Одлуком Арбитражне комисије.

По споразуму о преузимању радника, Општина Петњица преузима 19 радника Општине Беране којима је 9. августа 2016. престао радни однос у Беранама, као и 235.000 € обавеза по основу зарада и других пореских дажбина. Беране ће уступити Петњици сразмјерни дио возног парка и механизације Општине и комуналног предузећа, у складу са одлуком Арбитражне комисије.