„Opština Berane je procentualno najviše od svih opština pomogla prosvjetu, a iz kapitalnog budžeta najmanje dobila za sve ove godine“, kazao je potpredsjednik opštine Marko Lalević za TV Vijesti.

Opština Berane je pozvala Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da se uključi u rješavanje problema prevoza đaka iz seoskih područja.

Marko Lalević, potpredsjednik opštine Berane je gostujući u Bojama jutra TV Vijesti rekao da je Ministarstvo prosvjete proteklih godina prebacivalo odgovornost na Opštinu, a da je naša lokalna uprava uradila sve što je u njenoj nadležnosti.

Lalević je saopštio i da je upućen dopis ministarki Vesni Bratić u kojem su navedeni svi problemi i traženo je da se dodijele dva kombija za prevoz učenika.

„Imamo ljude koji žele da žive na selu, imamo učenike koji žele da idu u seoske škole. Mislimo da je Opština Berane bila mnogo zapostavljena. Opština Berane je procentualno najviše od svih opština pomogla prosvjetu, a iz kapitalnog budžeta najmanje dobila za sve ove godine“, rekao je potpredsjednik.

Video: