Opština Berane je na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu usmjerila sredstva u iznosu od 30.000 eura na adresu 13 nevladinih organizacija iz Berana, koje su konkurisale za pomenuta sredstva. Ovim povodom danas su u zgradi Opštine, predstavnici NVO sektora potpisali ugovore sa Opštinom Berane.

Činu potpisivanja prisustvovali su predsjednik opštine Dragoslav Šćekić, sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Goran Folić, predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava za NVO, Zoran Jojić i generalni sekretar Komisije, Vida Ivanović.

Prisutnim predstavnicima nevladinih organizacija obratio se predsjednik Šćekić koji je izrazio nadu da će opredijeljena sredstva doprinijeti realizaciji projekata u interesu svih građana, kao i da će oni kroz svoj rad i predložene projekte postići planirano.

„Ovo su sredstva građana Berana a mi smo tu da ih na najbolji način raspodijelimo i da se shodno tome što solidarnije ponašamo“, kazao je.

U ime realizacije projekata i dobrih efekata po osnovu njih, predsjednik Šćekić je prisutnim predstavnicima NVO poželio uspjeh u radu.

Sredstva su po Odluci dodijeljena sledećim NVO organizacijama: Sjeverna zemlja, Inviktus, Sigurna ženska kuća – Iskra, Dar, Kreativa, Iva, Organizaciji boraca NOR-a od 1941. do 1945., Udruženju boraca i antifašista; kao i organizacijama sa posebnim statusom finansiranja: Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje, Organizacija gluvih i nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje, Andrijevica, Petnjica i Gusinje, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi i Ljepša budućnost Berane.