Јуче је у згради Општине организовано потписивање уговора са овлашћеним представницима НВО чији су пројекти подржани на конкурсу за расподјелу средстава за пројекте невладиних организација по Одлуци Предсједника општине.

Потписивању уговора са 15 представника НВО сектора присуствовали су Раде Кљајић, предсједник Комисије, као и чланови, Вида Ивановић и Зоран Јојић. Подвучено је да 14 организација није добило средства због непотпуне документације.

Буџетом Општине Беране за 2017. годину издвојена су средства у износу од 30.000 евра за НВО сектор.

Напомене ради, ставка која је ове године, за разлику од раније када то није био случај, присутна у уговорима односи се на то да је јасно прецизирано да у случају да НВО која је добила средства конкурсом не испуни одредбу која се односи на реализацију пројекта у предвиђеном року, дужна је да поднесе изјаву о разлозима кашњења. У супротном, када не постоји оправдан разлог онда је у обавези да изврши повраћај средстава.