Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić i predsjednica  NVO „Omladinski klub Berane“, Milena Aković potpisali su danas memorandum o razumijevanju i saradnji, koji ima za cilj uređenje i vođenje omladinske politike u lokalnoj zajednici, kao i realizaciju projektnih aktivnosti, kojim će se unaprijediti položaj mladih u našoj opštini.

Memorandumom su precizirani sledeći ciljevi:

• Unapređenje kvaliteta položaja, ličnih, profesionalnih i društvenih potencijala mladih u opštini, kako bi se doprinijelo njihovom ličnom razvoju i razvoju zajednice u kojoj žive;

• Kreiranje i organizovanje projekata i aktivnosti koje su u funkciji promocije omladinske politike;

• Razvoj partnerskih odnosa u okviru promocije i razvoja Savjeta mladih opštine u projektim aktivnostima potpisnika memoranduma, kao i budućih partnerskih odnosa u aktivnostima, kako bi se sto veći broj mladih uključio u rad na pitanjima omladinske politike u opštini;

• Davanje doprinosa u uspješnoj implementaciji mjera i aktivnosti u opštini definisanih u nacionalnoj Strategiji za mlade 2017-2021. godine;

• Rad na ostalim aktivnostima i programima koje obuhvataju potrebe mladih u opštini.

Dvije strane su saglasne da aktivnosti u opštini budu usmjerene na:

1) Realizaciju projekata i programa za mlade;
2) Kreiranje predavanja, radionica, seminara i treninga za mlade;
3) Promocija omladinske politike i uključivanje što većeg broja mladih u opštini na radu po ovim pitanjima;
4) Kreiranje ostalih aktivnosti i programa koje obuhvataju potrebe mladih.

Nevladino udruženje “Omladinski klub Berane” i Opština Berane su saglasni da će:

• Međusobno dogovoriti o obezbeđivanju prostornih kapaciteta opštine koja bi se ustupila na korišćenje Nevladinom uruženju „Omladinski klub Berane” radi što boljeg rada na organizovanju gore navedenih projekata i aktivnosti u obostranom interesu;

• Razmjenjivati relevantne informacije o potreba koje se tiču mladih;

• Međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima, sastancima, stručnim edukacijama, ukoliko se to odnosi na mlade;

• Da će zajednički doprinositi razvoju odgovarajućih projekata i programa u skladu sa potrebama mladih;

• Međusobno pomagati sa stručnim savjetima;

• Razmjenjivati dosadašnja i nova iskustva relevantna za oblasti djelovanja u omladinskoj politici;

• Pri kreiranju projekata koji se odnose na mlade, ukoliko je to u obostranom interesu, navedene strane će se međusobno obavještavati o planiranju projektnih aktivnosti i zajednički aplicirati zajedničke projekte.

print