Предсједник општине Беране, Драгослав Шћекић и предсједница  НВО „Омладински клуб Беране“, Милена Аковић потписали су данас меморандум о разумијевању и сарадњи, који има за циљ уређење и вођење омладинске политике у локалној заједници, као и реализацију пројектних активности, којим ће се унаприједити положај младих у нашој општини.

Меморандумом су прецизирани следећи циљеви:

• Унапређење квалитета положаја, личних, професионалних и друштвених потенцијала младих у општини, како би се допринијело њиховом личном развоју и развоју заједнице у којој живе;

• Креирање и организовање пројеката и активности које су у функцији промоције омладинске политике;

• Развој партнерских односа у оквиру промоције и развоја Савјета младих општине у пројектим активностима потписника меморандума, као и будућих партнерских односа у активностима, како би се сто већи број младих укључио у рад на питањима омладинске политике у општини;

• Давање доприноса у успјешној имплементацији мјера и активности у општини дефинисаних у националној Стратегији за младе 2017-2021. године;

• Рад на осталим активностима и програмима које обухватају потребе младих у општини.

Двије стране су сагласне да активности у општини буду усмјерене на:

1) Реализацију пројеката и програма за младе;
2) Креирање предавања, радионица, семинара и тренинга за младе;
3) Промоција омладинске политике и укључивање што већег броја младих у општини на раду по овим питањима;
4) Креирање осталих активности и програма које обухватају потребе младих.

Невладино удружење “Омладински клуб Беране” и Општина Беране су сагласни да ће:

• Међусобно договорити о обезбеђивању просторних капацитета општине која би се уступила на коришћење Невладином уружењу „Омладински клуб Беране” ради што бољег рада на организовању горе наведених пројеката и активности у обостраном интересу;

• Размјењивати релевантне информације о потреба које се тичу младих;

• Међусобно се позивати и учествовати на скуповима, састанцима, стручним едукацијама, уколико се то односи на младе;

• Да ће заједнички доприносити развоју одговарајућих пројеката и програма у складу са потребама младих;

• Међусобно помагати са стручним савјетима;

• Размјењивати досадашња и нова искуства релевантна за области дјеловања у омладинској политици;

• При креирању пројеката који се односе на младе, уколико је то у обостраном интересу, наведене стране ће се међусобно обавјештавати о планирању пројектних активности и заједнички аплицирати заједничке пројекте.