U organizaciji Opštine Berane, službenici Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine sa grupom poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Berane su posjetili poljoprivredni sajam u Novom Sadu.

Obzirom na činjenicu da novosadski sajam ima dugu tradiciju i da je najposjećeniji poljoprivredni sajam u ovom dijelu Evrope, ovo je bila jedinstvena prilika da i Opština Berane, preko svog Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine uzme učešće na istom.

Na ovaj način službenici Sekretarijata, kao i ugledni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti i steknu nova znanja i iskustva koja bi mogli primijeniti u daljem radu. Na sajmu su imali priliku da vide najnoviju mehanizaciju , kao i novitete u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.