Директор предузећа Водовод и канализација Вуко Тодоровић, савјетник предсједника Дарко Стојановић и директор Дирекције јавних радова Алмер Калач обишли су локације на којима се изводе пројекти унапређења система водоснабдијевања, изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и изградње канализационе мреже на подручју наше општине, као и резервоар на Јасиковцу и главну пумпну станицу.

Савјетник Стојановић је рекао да су у локалној управи задовољни динамиком радова на изградњи постројења за пречишћавање вода, али да нису задовољни кашњењем радова на изградњи канализационе мреже.

Директор Дирекције Алмер Калач је казао да је циљ овог пројекта унапређење система управљања животном средином у складу са стандардима Европске Уније.

„Временске прилике утичу на завршетак радова, међутим овај пројекат је у одмаклој фази. Што се тиче грубих грађевинских радова, до сада је завршено је између 80 и 90 %, док ће преостали радови бити готови до краја године. Оно што иде слабије је изградња канализационе мреже, јер је остало 4,5 км неизграђене мреже али ћемо искористити све механизме да убрзамо рад и да завршимо до краја године“.

Уговор “Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у општини Беране – Ревизија Главног пројекта и Надзор над извођењем радова“ је потписан 2016. године.

Уговор је потписан на 577.880 €, од чега су 85% бесповратна средстава финансирана од стране Европске Уније кроз ИПА фондове, а средства у износу 15% су средства кофинансирања обезбијеђена кроз Капитални буџет државе Црне Горе.

Пројекти су дефинисани у вишегодишњем Оперативном Програму „Регионални развој” 2012-2013, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) у оквиру компоненте ИИИ „Регионални развој”, као и у Споразуму о финансирању који је потписан између Владе Црне Горе и Европске комисије у децембру 2014. године.