Општину Беране је посјетила делегације Савјета Европе и заједничког програма Европске уније и Савјета Европе ROMACTED “Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу”, на чијој је имплементацији Општина Беране партнер.

Делегацију, у сљедећем саставу: Лејла Дервишагић- шефица Програмске канцеларије Савјета Европе у Подгорици, Марина Васић- Програмска менаџерка, Тим за Роме и Путнике, Милица Ковачевић- ROMACTED Пројектна службеница за Црну Гору, Самир Јаха – извршни директор НВО “Млади Роми” и Никола Раичевић испред “Удружења Рома и Египћана” из Берана, примили су предсједник општине Вуко Тодоровић и потпредсједник Дамјан Ћулафић. На састанку су представници Општине, задужени за имплементацију програма, презентовали досадашње активности. Посебан нагласак је стављен на проблеме и потребе РЕ заједнице у Беранама. Планирана је сарадња на припреми новог Локалног акционог плана за инклузију Рома Египћана, као и на примјени концепта Буџетирања одговорног према Ромима и Египћанима на локалном ниову. Проблем колективног становања у насељу Риверсајд потенциран је као приоритетан за рјешавање у наредном периоду.

Делегација је обишла заједничке просторије у несељу Риверсајд, које су адаптиране и опремљене кроз ROMACTED подршку у оквиру шеме малих грантова, а на основу потреба исказаних од стране саме заједнице. У овим просторијама ће бити одржане бројне корисне активности – образовне, здравствене, друштвене и друге, које ће довести до већег активизма становника Риверсајда. Поред наведених активности, пројекат је укључио и ангажовање једног лица задуженог за одржавање просторија, као и друге мање иницијативе од користи за заједницу.

Укупна вриједност пројеката је 18.281,75 €, од чега  је учешће Општине у износу од 3,382.00€, а Савјета Европе и Европске уније 14.899,75 €.

Представници Савјета Европе су се захвалили Општини Беране на лијепој сарадњи, не само кроз реализацију овог пројекта, него и кроз имплементацију ROMACTED програма од његовог почетка до сад.