Šef biroa za odnose sa javnošću i novi V.D. izvršnog direktora Regionalnog biznis centra Nebojša Babović boravio je u posjeti pobratimskom gradu Dudelanž u Luksemburgu.

Tokom posjete Babović se sastao sa gradonačelnikom Dudelanža Denom Bjankalanom i predsjednicom Komisije za pobratimstva i turizam Emilijom Oliveirom. Takođe su uspostavljeni kontakti sa predstavnicima lokalnog Centra za kulturu i Biznis inkubatora u Dudelanžu.  Prilikom razgovora sa luksemburškim partnerima istaknuta je potreba jačanja saradnje dvije opštine, posebno na polju kulture, omladinske politike i sporta. Dogovoreno je i zajedničko učešće u evropskim projektima, a najavljena je i mogućnost posjete šire delegacije Dudelanža Beranama tokom 2019. godine.

Tokom studijskog dijela posjete, Babović se upoznao i sa načinom na koji funkcionišu biznis inkubatori  i omladinski centri u Luksemburgu. Iako je Luksemburg daleko razvijenija sredina od Crne Gore, ustanovljeno je da je moguće dio ovih praksi primijeniti i kod nas.

Domaćin posjete je bio Miomir Miki Vujović, član zavičajnog društva iseljenika „MB Dapsići“.