Секретаријат за спорт, културу,
омладину и сарадњу са НВО донио је одлуку о поништавању  огласа за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016.годину.

Текст одлуке је у прилогу:

Одлука о поништавању Огласа за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016.