„Ovu aktivnost ćemo nastaviti i ubuduće da sprovodimo, kao i mnoge druge koje Opština Berane realizuje, a sve sa ciljem da se unaprijedi poljoprivredna proizvodnja“, kazao je, ovim povodom, resorni sekretar za poljoprivredu Božo Premović.

Poljoprivrednicima podijeljeno 10 hiljada sadnica

Opština Berane je posredstvom  Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu sprovela akciju besplatne dodjele sadnica voća poljoprivrednim proizvođačima – voćarima sa područja opštine.

„Shodno mjeri iz Agrobudžeta za 2019. godinu Opštine Berane – mjera 4, podrška podizanju proizvodnih voćnih zasada (4.1. regresiranje sadnica voća- šljive), izvršena je nabavka 10 hiljada sadnica od čega je sedam hiljada sadnica šljive – sorta “Čačanska rodna“, hiljadu jabuke – sorta ,,Jonagold“, hiljadu kruške – sorta ,,Viljamovka“, 500 sadnica trešnje – sorta ,,Stela“  i 500 sadnica višnje – sorta ,,Šumadinka“, od izabranog ponuđača sa tendera DOO „Agro kuća “ – Berane“, objasnio je resorni sekretrat Božo Premović.

Poljoprivrednicima podijeljeno 10 hiljada sadnica

Poljoprivredni proizvođači – voćari su u periodu od 21. do 30. oktobra podnosili zahtjeve ovom Sekretarijatu za ostvarenje prava na regresiranje voćnih sadnica.

U tom periodu je pristiglo 409 zahtjeva za ostvarenje prava na besplatne sadnice voća. Interesovanje je bilo na zavidnom nivou kao i prethodnih godina, podijeljeno je 10 hiljada sadnica“, kazao je on.

Sadnice su stigle 6. novembra, a raspodjela je bila 8. i 9. novembra u prostorijama novog Vatrogasnog doma.

„Ova mjera je naišla na pozitivnu reakciju među poljoprivrednim proizvođačima, a ujedno predstavlja i nastavak šire akcije koja se godinama sprovodi u cilju revitalizacije postojećih i podizanju novih komercijalnih zasada voćnjaka“, zaključuje Premović na kraju.