U oviru saradnje lokalne uprave sa školama na području opštine Berane, sekretar za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO Zoran Jojić je tim povodom obišao tokom prošle sedmice osnovne i srednje škole. Tom prilikom uručio je donacije u vidu  fudbalskih, košarkaških, rukometnih i odbojkaških lopti.

Na ovaj način lokalna uprava, preko resornog Sekretarijata nastavlja da pruža nesebičnu podršku razvoju školskog sporta, što će, u okvirima svojih mogućnosti nastaviti da radi i u budućem periodu.