Opština Berane je posredstvom  Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine sprovela akciju besplatne dodjele sadnice šljive poljoprivrednim proizvođačima – voćarima sa područja opštine.

Shodno mjeri iz Agrobudžeta za 2018. godinu Opštine Berane – mjera 4, podrška podizanju proizvodnih voćnih zasada (4.1. regresiranje sadnica voća- šljive), izvršena je nabavka 10.000 sadnica šljive sorte „čačanska rodna“, a isporuku je izvšio izabrani ponuđač sa tendera DOO „Ekoplant“ iz Podgorice.

Vladalo je veliko interesovanje među poljoprivrednim proizvođačima, a isti su mogli svoje zahtjeve da predaju Sekretarijatu za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine od 22. oktobra do 2. novembra.

„Sadnice su stigle 6. novembra, a raspodjela je bila 8. i 9. novembra u prostorijama novog Vatrogasnog doma. Potražnja je bila ogromna, traženo je oko 25.000 sadnica, a mi smo imali 10.000 sadnica, zbog toga smo davali manji broj sadnica od traženog u zahtjevima“, saopšteno je iz ovog Sekretarijata.

Prema riječima sekretara Boža Premovića, ova mjera je naišla na pozitivnu reakciju među poljoprivrednim proizvođačima, a ujedno predstavlja i nastavak šire akcije koja se godinama sprovodi u cilju revitalizacije postojećih i podizanju novih komercijalnih zasada voćnjaka. Istakao je da će se ovaj program nastaviti i narednih godina, kao i mnogi drugi koje Opština Berane realizuje a sve sa ciljem da se unaprijedi poljoprivredna proizvodnja.