Из Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду обавјештавају пољопривредне произвођаче – пчеларе са територије општине Беране да је почео пријем захтјева ради додјеле пчеларске премије, како је и предвиђено Планом Агробуџета општине Беране за 2021 годину.

Право конкурисања имају сви пчелари са пребивалиштем на територији општине Беране, без обзира да ли су формално чланови неког удружења или Савез пчеларких организација Црне Горе.

Ближа обавјештења и преузимање образаца ће се обављати у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду, које се налазе у згради бившег Војног осјека – Полимска улица бр 66.

Уз захтјев је неопходно доставити фотокопију личне карте и фотокопију жиро рачуна.

Захтјеви се предају од 09. до 22. 09. 2021. године, од када Комисија почиње да обилази пчелињаке.