Projekat koji finansira Evropska unija „Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“ počeo je 20. novembra i trajaće godinu dana. Projekat će realizovati njemačka organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u partnerstvu sa Opštinom Berane.

Počeo novi EU projekat koji realizuje HELP u partnerstvu sa Opštinom

Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će pomoći poboljšanju zapošljivosti i pristupa tržištu rada za nezaposlene žene i mlade, od kojih će najmanje 75% biti na sjeveroistoku Crne Gore (Berane, Bijelo Polje, Andrijevica, Plav, Petnjica i Rožaje).

Nakon javnih poziva i motivacionih radionica, kako za poslodavce, tako i za nezaposlene, biće organizovan odabir kandidata i potpisivanje ugovora; kupovina opreme za odabrane poslodavce; kao i sprovođenje plaćenih sertifikovanih obuka i obuka na radu. Dodatno, biće uspostavljena lokalna partnerstva za zapošljavanje, kreiran akcioni plan za usklađivanje lokalnih potreba i smanjenje lokalnih nejednakosti vezanih za zaposlenost i nezaposlenost, sprovedeno jačanje kapaciteta članova radne grupe.

Na početku projekta, za zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica, biće organizovano osam motivacionih radionica. Tom prilikom potencijalni korisnici će dobiti detaljne informacije o projektu i upoznaće se sa zahtjevima tržišta rada i mogućnostima koje se nude. Aplikacioni formulari za prijavu kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica za učešće u projektu biće distribuirani tokom pomenutih radionica, a takođe dostupni na njeb stranici Help-a i u Helpovim kancelarijama u Beranama, Bijelom Polju i Podgorici, kao i u prostorijama Opštine Berane i Regionalnog biznis centra Berane.

Ukupna vrijednost pomenutog projekta je 170.092,55 evra.