Opština Berane izvodi radove u ulici Mirka Arsenijevića, pored zgrade Elektrodistribucije u Beranama. Rade se trotoari i ivičnjaci. Nakon toga ulica će biti asfaltirana.

Nastavili smo sa radovima na izgradnji i modernizaciji putne infrastrukture u Beranama“, ponovio je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Opštine Berane Miro Vešović.

On je istakao da je juče završeno asfaltiranje novog parkirališta u ulici Osme crnogorske brigade, u MZ Park, čime je centar grada dobio još jedan parking prostor se većim brojem mjesta.

Opština Berane još jednom poziva građane da budu dio ambijenta unapređenja i razvoja, tako što će čuvati okolinu i dati doprinos da grad bude uređeniji i ljepši za život.