Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Sportski centar, Agencija za izgradnju i razvoj Berana, Služba zaštite i spašavanja i Komunalno preduzeće, pokrenuli su akciju uređivanja i sređivanja  sportskih terena u mjesnim zajednicama.

Počela akcija uređivanja sportskih terena u mjesnim zajednicama

Tereni u mjesnim zajednicama Novo naselje (sportski poligon), Stari grad i Pešca u Beranama, dobili su nove košarkaške table, obruče i mrežice.

Počela akcija uređivanja sportskih terena u mjesnim zajednicama

„Iskoristio bih ovu priliku da pozovem građane Berana i korisnike sportskih terena da vode računa o istim, kao i o svim sadržajima predviđenim za sportske aktivnosti poput sprava za treniranje, zatim o klupama i parkovskom mobilijaru, kako ne bismo imali svakodnevne probleme usled njihovog uništavanja“, kazao je resorni sekretar za sport Goran Folić.