Сва важећа планска документа, и републичка и локална за Општину Беране можте погледати ОВДЈЕ


УСВОЈЕНИ:

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ БЕРАНЕ 2020 -2025

Усвојена планска документа (Министарсво одрживог развоја и туризма)


Просторно – урбанистички план

ДУП ,,Стадион и школа Вук Караџић“

ДУП ,,Школски Центар Вукадин Вукадиновић“

ДУП ,,СТАРИ ГРАД“

ДУП „ПАРК“

ДУП ,,ИЗГРАДЊА“

ДУП ,,ГИМНАЗИЈА И АУТОБУСКА СТАНИЦА“

ДУП ,,Лијева обала Лима“

ДУП ,,ЦЕНТАР“

ДУП ,,Обалско насеље“

ДУП ,,Медицински центар“

ДУП ,,Комунално“

ДУП ,,ШАЋИНА БАРА“

ДУП ,,Расадник“

ДУП ,,Јасиковац“

ДУП ,,Агрополимље“

ДУП ,,Ново насеље“

ДУП ,,Горњи Талум“

ДУП ,,Бистрица“

ДУП ,,Десна обала Лима“

У ИЗРАДИ:

ДУП „Острови“
СПИСАК ПРИМЈЕДБИ И ПРЕДЛОГА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ ДУП-а „ОСТРОВИ“ СА ОДГОВОРИМА ОБРАЂИВАЧА (РЗУП-ПОДГОРИЦА)           (Захтјеви)

ДУП „Десна обала Лима“
СПИСАК ПРИМЈЕДБИ И ПРЕДЛОГА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ ДУП-а „ДЕСНА ОБАЛА ЛИМА“ СА ОДГОВОРИМА ОБРАЂИВАЧА (РЗУП-ПОДГОРИЦА)

ДУП „Бистрица“
СПИСАК ПРИМЈЕДБИ И ПРЕДЛОГА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА НАЦРТ ДУП-а „БИСТРИЦА“ СА ОДГОВОРИМА ОБРАЂИВАЧА (РЗУП-ПОДГОРИЦА)      (Захтјеви)