Nevladina organizacija „Glasnici nade“ sprovela je u sklopu projekta „Razmisli – sačuvaj život“, a uz logističku podršku Agencije za izgradnju i razvoj Opštine Berane, obelježavanje pješačkih prelaza u blizini osnovne škole „Radomir Mitrović“ u Beranama.

Pješački prelazi obilježeni kod OŠ "Radomir Mitrović"

Kako je saopštila direktorica organizacije Branka Tomašević ova lokacija je izabrana kao prioritetna upravo zbog blizine škole, ali i prethodne sanacije puta prilikom koje su se izgubili pješački prelazi.

„Djeca spadaju u jednu od najranjivijih grupa učesnika u saobraćaju tako da je osnovni cilj postići kod djece bezbjedniji prelazak saobraćajnica na obelježenim pješačkim prelazima“, kazala je Tomašević i dodala da su ovom aktivnošću nastojali da utiču da se nivo bezbjednosti djece ali i svih građana u saobraćaju značajno unaprijedi.

Pješački prelazi obilježeni kod OŠ "Radomir Mitrović"

Pomenuti projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.