Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

 PETU  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za ponedeljak, 25. februara 2019. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom  u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
 2. Predlog Programa rada Skupštine opštine Berane za 2019. godinu; (Predlog Programa)

Izvjestilac: sekretar Skupštine opštine Berane

 1. Predlog Poslovnika Skupštine opštine Berane; (Predlog Poslovnika)

Izvjestilac: predsjednica Komisije za izradu nacrta Statuta opštine i Poslovnika Skupštine opštine Berane

 1. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane; (Predlog Odluke)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Predlog Odluke o dopuni Statuta Društva sa oraničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane; (Predlog Odluke)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Predlog Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Berane;  (Predlog Odluke , Saglasnost Ministarstva, Izvještaj)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;  (Predlog Odluke)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine

 1. Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;(Predlog Odluke , Izvještaj sa Javne rasparave)

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO.

 1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju političkih partija;   (Predlog Odluke)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja i emitovanja muzike u turističkim i ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Berane; (Predlog Odluke)

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještaje za 2018. godinu i Program rada i finansijski plan za 2019. godinu, JU “Polimski muzej“ Berane; (Izvještaj, Program, Odluke Savjeta)

Izvjestilac: direktorica JU Polimski muzej

 1. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu, JU “Centar za kulturu“ Berane; (IzvještajProgramOdluke Savjeta)

Izvjestilac: direktorica JU Centra za kulturu

 1. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2017/2018. godine; (Informacija)

Izvjestilac: direktori škola i sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 1. Izbori i imenovanjaPrisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-64                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Berane, 15.02.2019.g.                                                                 Novica  Obradović,s.r.