Regionalnu stočnu pijacu u Beranama otvorio je predsjednik opštine Tihomir Bogavac u prisustvu direktora Direkcije za javne radove Bora Lučića, direktora Direktorata za poljoprivredu Miroslava Cimbaljevića i direktora Direktorata za stočarstvo Ranka Bogavca iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pijaca je nakon više od sedam godina završena.

Osnovni cilj izgradnje ovog objekta  je podsticanje razvoja poljoprivrede, unapređivanje stočarstva, proizvodnje hrane, ispunjavanje ekoloških i sanitarnih standarda za ovu vrstu objekata. Regionalna stočna pijaca ima pozitivan uticaj na životnu sredinu unapređujući postojeće stanje i stočarsku proizvodnju, a takođe i doprinosi boljem kvalitetu životnih uslova stočara sa područja sjevera Crne Gore.

Objekat  je u potpunosti usklađen sa zahtjevima Uprave za veterinu za ovu vrstu objekata i ispunjava sve uslove shodno “Pravilniku o uređenju stočnih pijaca, sajmova izložbi i dogona” Službeni list RCG br.39/95.

Regionalna stočna pijaca ima veliki kapacitet i predviđena je da se na njoj odvija trgovina stokom i malim životinjama za šest opština sjeveroistočnog regiona Crne Gore. Ukupna vrijednost radova na izgradnji pijace i parking prostora iznosila je nešto oko 420.000,00 eura.

Na ulazu pijace se nalazi Upravna zgrada sa portirnicom, i dvije kancelarije za veterinarske stanice koji rade na teritoriji opštine Berane. Na platou pijace postoji 30 boksova za sitnu stoku koze i ovce različitih kapaciteta od 30 do 50 grla. Takođe na pijaci su postavljena stajališta za krupnu stoku (telad, junad, krave i bikove) kapaciteta 180 vezova. U dnu platoa za prodaju stoke nalazi se i 20 vezova – boksova za konje.

Za živinu, pse i male životinje napravljeni su specijalni kavezi za smještaj i izlaganje. Prodaja svinja je predviđena da se vrši sa vozila za tu namjenu. Na pijaci se nalazi i boks sa četri zasebne cjeline za karantin stoke za koju se utvrdi da je bolesna.

Od ostalih sadržaja ova stočna pijaca raspolaže sa dvije Utovarno istovarne rampe, dvije stočne vage koje su baždarene od strane Metrološkog zavoda. Izvan prostora za prodaju u okviru projekta izgradnje pijace napravljen je parking za posjetioce na pijaci, kupce i prodavce kao i za mještane naselja Talum.

Regionalnom stočnom pijacom u Beranama upravljaće JP Komunalno Berane. Pijaca će po tradiciji raditi samo Subotom od 07 – 14 časova. Po otvaranju Stočne pijace svaka van- pijačna prodaja je zabranjena i biće sankcionisana od strane Veterinarske inspekcije i Komunalne policije.