Dva najznačajnija problema u oblasti životne sredine, u ovom regionu, su plutajući otpad i divlje deponije, zaključeno je na sastanku u Višegradu na kojem je učestvovao predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić, a na kojem su bili prisutni resorni ministri Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, kao i predstavnici lokalnih samouprava koje obuhvata ovaj problem.

Predsjednik Šćekić, zajedno sa svojim saradnicima potpredsjednikom Radem Kljajićem i savjetnikom u Službi predsjednika Darkom Stojanovićem, sastao se u Višegradu, Republika Srpska, sa ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić,
ministrom održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavlom Radulovićem, ministrom zaštite životne sredine Republike Srbije Goranom Trivanom, predstavnicima opština Rudo, Višegrad, Bjelo Polje, Priboj i Novo Goražde, kao i direktorima hidroelektarana Bajina Bašta i Višegrad.

Problem plutajućeg drvnog i ambalažnog otpada na rijekama Lim i Drina, koji je prekograničnog karaktera i divlje deponije u ovom regionu prepoznati su kao glavni problemi u oblasti životne sredine.

„Za rješavanje ovog problema, koji obuhvata 13 lokalnih samouprava u tri države, neophodna je koordinirana akcija tri ministarstava, kako bi se pružila podrška opštinama koje se sa tim problemima suočavaju“, naglasila je ministarka Srpske Golić, predloživši mapiranje problema i postavljanje mreža, tzv „lančanica“ na nivou opština, kako bi se na adekvatan način otpad sakupljao i saniralo trenutno stanje na reci Lim, u saradnji sa komunalnim preduzećima.

Crnogorski ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović posebno je ukazao na važnost izmjene navika građana u vezi sa odlaganjem otpada tj. podizanje svijesti o pravilnom odlaganju i unapređenju kulture življenja. Radulović je upoznao sagovornike o aktivnostima koje je Crna Gora preduzela u oblasti upravljanja otpadom, prvenstveno postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda koja se grade u nekoliko crnogorskih gradova, ali i sanacijom deponije Vasove vode i remedijacijom industrijskog zagađenja.

Ministar zaštite životne sredine Republike Srbije Goran Trivan naglasio da je jedan od problema sa kojima se Srbija suočava postojanje divljih deponija, kojih trenutno ima preko 4500, i da se one u većini slučajeva nalaze na obalama rijeka i jezera.

Na sastanku je dogovoreno formiranje mješovitih stručnih komisija koje će imati za cilj da identifikuju stanje zagađenja i da utvrde količine i vrste otpada, te neophodna finansijska sredstva za rešavanje tih pitanja.

Nakon sastanaka, učesnici su obišli lokaciju na kojoj se skuplja plutajući otpad na rijeci Drini, u okolini hidroelektrane Višegrad.