Opština Berane potpisala je ugovor sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore o dodjeli bespovratnih sredstava za finansiranje zapošljavanja lica sa invaliditetom. Vrijednost projekta je 65.966,59€ od čega ZZZCG finansira 62.668,26 €.

Partneri na projektu su Turistička organizacija Berane i Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović“

Projekat „Budimo kreativni“ tiče se unapređenja znanja i kompetencija osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon obuke i razvijanja vještina za izradu ukrasnih predmeta, nakita i suvenira.
Radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje OSI na tržište rada, predviđen je set aktivnosti koje se tiču animiranja i selekcije prijavljenih korisnika, pripremu izabranih učesnika kroz treninge psihološke podrške (savjetovanje i motivisanje), obuke za izradu ukrasnih predmeta, sa posebnim naglaskom na izradu suvenira, izložba urađenih ukrasnih predmeta i suvenira i komunikacija sa poslodavcima i preduzećima (hotelima, turističkim organizacijama) u cilju povezivanja i moguće saradnje, izrada brošure sa suvenirima, nabavka turističke kućice sa alatom za izradu i izložbeni prostor za suvenire, predavanja i obuka u Regionalnom biznis centru o mogućnosti osnivanja „startap“ preduzeća, medijske kampanje i predstavljanje benefita zapošljavanja OSI poslodavcima i široj javnosti .
Po završetku obuke, polaznici će nakon provjere znanja dobiti sertitifikat za obavljanje poslova u cilju izrađivanja jednostavnih ukrasa i nakita. Projektom je predviđeno da minimalno šest lica sa invaliditetom prođe kroz obuku za izradu jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita. Predviđeno je i uspostavljanje saradnje sa Regionalnim biznis centrom, lokalnom turističkom organizacijom i poslodavcima čime će im biti olakšan pristup tržištu rada. Projektom se planira zapošljavanje najmanje šest lica koja završe obuku.