Implementacija projekta „Obuka u kretanju slijepih lica pomoću bijelog štapa “ koji realizuje Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje, zvanično je počela u petak 16. novembra.

Bijeli štap je pomoćno sredstvo koje slijepim licima omogućava samostalno kretanje u mikro i makro prostoru. Pored toga, on omogućava okolini da prepozna slijepo lice.

Predsjednik Organizacije slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje, Branko Radičević je saopštio da se za ovaj program prijavilo deset polaznika. On očekuje da će nakon završetka obuke, koja će trajati 90 dana, svi polaznici imati više samostalnosti i da će moći lakše da obavljaju osnovne životne potrebe.

On je dodao da je projekat podržan od strane opštinske Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini, te da će obuku izvodi defektolog Sanja Pešić, dok će psihološku pripremu za obuku izvoditi psiholog Marija Stanišić.

„Povećanje samostalnosti u kretanju slijepog lica ogleda se u uklanjanju negativnosti nastalih slabom pokretljivošću i stvaranjem pokretljivog i otpornijeg organizma, kako na metaboličke i fiziološke promjene u organizmu tako i stvaranju uslova za sociološko psihološki napredak kod slijepih lica“, kazala je Pešićeva.

Stanišićeva koja će vršiti psihološku i socijalnu pripremu lica na obuci saopštila je ovom prilikom da je poseban cilj tokom realizaciji obuke, smanjiti ili eliminisati negativna – traumatska iskustava kod slijepih lica, koja rezultiraju pojavom straha i izrazito negativnog stava u odnosu na samostalno kretanje i orijentaciju u prostoru.

Ovo je bio prvi sastanak u nizu planiranih radionica i simulacija, a cilj je bio da se kroz grupni rad i simulaciju, predstave modeli i načini kretanja koje osobe bez ostatka vida koriste pri samostalnom kretanju u mikro i makro prostoru uz pomoć bijelog štapa.

Sastanku su prisustvovali Zoran Jojić, predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, i Zoran Milović, član.